Leerling specifieke begeleiding bij Studiewijzer Rosmalenstudiewijzer leerlingspecifieke begeleiding

Leerling specifieke begeleiding:

Studiewijzer Rosmalen biedt naast de algemene vormen van begeleiding ook een wat specifiekere begeleiding.

Hierbij valt te denken aan begeleiding voor leerlingen met:

  • Moeite met letters en cijfers (dyslexie en dyscalculie)
  • Concentratieproblemen en taakaanpak (ADHD/ADD)
  • Sociaal-emotionele problemen
  • Leerachterstanden (remedial teaching)
  • Motorische achterstand (motorisch remedial teaching)
  • Faalangst

Wij begeleiden al onze leerlingen op dit gebied. Zowel tijdens de huiswerkbegeleiding, de bijlessen als de examentraining.

Toch kan het zijn dat een leerling net wat meer begeleiding nodig heeft. Dan kan er gekozen worden voor leerling specifieke begeleiding.

De leerling specifieke begeleiding bestaat uit individuele begeleiding van minimaal 1 uur. Tijdens deze “trainingen” leren onze leerlingen om te gaan met hun “problematiek” zodat zij er zo min mogelijk last van ondervinden en streven we er naar samen met de leerling het probleem op te lossen.

Door leerlingen zelf aan oplossingen te laten werken leren zij zichzelf kennen en maken zij gebruik van de sterke kwaliteiten om de zwakkere kwaliteiten te verbeteren.

Omdat ieder kind anders is, en specifieke problemen vragen om een specifieke aanpak, raden wij u aan een gratis informatie gesprek aan te vragen met een van onze medewerkers.

 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen.