Huiswerkbegeleiding bij Studiewijzer Rosmalenlogo sw

Wat is huiswerkbegeleiding bij Studiewijzer Rosmalen?

 • 1 tot 4 middagen begeleiding
 • maken van huiswerk, werkstukken en leren voor toetsen/proefwerken
 • combinatie met individuele bijles mogelijk
 • kleine groepen (maximaal 5 leerlingen)
 • het huiswerk is af als leerlingen naar huis gaan.

 

Wij werken tijdens de huiswerkbegeleiding aan:

 • planning
 • omgaan met agenda
 • structuur
 • discipline
 • motivatie
 • leerachterstanden en leerproblemen

Hoe werkt onze huiswerkbegeleiding:

Om er achter te komen of huiswerkbegeleiding iets voor u en uw kind is bieden wij een gratis intakegesprek aan met leerling en eventueel ouder(s)/verzorger(s) om afspraken te maken en de    begeleiding af te stemmen op de wensen van betrokken partijen.
Aan de hand van de wensen van ouders en kind bepalen we samen wat de beste optie is voor uw situatie. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor 1 dag per week, maar ook voor meerdere tot maximaal 4    dagen per week huiswerkbegeleiding. Omdat wij hier geen minimum of maximum aantal dagen verplicht stellen zijn de dagen zeer gemakkelijk aan te passen.
Er worden verschillende leerstrategieën aangeleerd waarbij de leerling zelf aangeeft wat voor hem/haar wel werkt, en wat niet. Wij zorgen voor een optimaal leerklimaat zodat uw kind maximaal in staat is te werken en leren.

Naast professionele begeleiding geven wij onze leerlingen de ruimte zich thuis te voelen. Thee (evt. koffie) en limonade met iets lekkers, staan klaar als zij binnenkomen zodat er even een moment van rust wordt ingelast voorafgaand aan het schoolwerk. In een rustige en stimulerende leeromgeving kan vervolgens hard en geconcentreerd gewerkt worden.

Tussendoor is er ook ruimte om even te ontspannen. Onderzoek toont aan dat deze korte pauzes juist dat extra beetje concentratie opleveren om tot het laatst geconcentreerd en verzorgd te blijven werken (bron: universiteit van leiden). Wij merken ook dat dit zeer motiverend werkt.
Daarnaast weten wij uit ervaring dat huiswerkbegeleiding zorgt voor rust in huis waar eerder vaak strijd was over school, huiswerk en leren. Er worden afspraken met ouders gemaakt over een periodieke evaluatie. Dit kan zowel mondeling,  per email of telefonisch.
De mentor van de school van uw  kind wordt ook benaderd (wanneer wenselijk en met toestemming van ouders) om ons van input te voorzien. Daarnaast is het mogelijk extra ondersteuning aan te vragen voor specifieke vakken.

Klik hier voor meer informatie over ons aanbod met betrekking tot bijlessen.
Bijlessen zijn mogelijk vanaf 1 uur per week.

 

Goed van start met huiswerkbegeleiding:

De eerste schoolweken zijn voor leerlingen vaak een moeilijke periode. Leerlingen moeten wennen aan een nieuwe school, nieuwe klasgenoten, nieuwe docenten, een andere manier van lesgeven, wisselingen van klaslokalen etc. Maar er kan ook sprake zijn van een leerachterstand, moeite met aanleren van studievaardigheden of een gebrek aan motivatie. De eerste weken kunnen hierdoor tegenvallen en zo ook het eerste rapport. Juist voor deze leerlingen is het belangrijk om een manier van werken aan te leren waar zij de rest van hun schoolcarrière van kunnen profiteren.

Studiewijzer Rosmalen helpt om op tijd te beginnen met het aanleren van studievaardigheden zodat de leerling snel zelfstandig verder kan.

Voor meer informatie of vragen over huiswerkbegeleiding kunt u contact met ons opnemen.