Bijlessen bij Studiewijzer Rosmalenstudiewijzer kind

Wat zijn bijlessen bij Studiewijzer Rosmalen?

  • Al vanaf 1 uur per week
  • Bijlessen voor vrijwel alle vakken op alle niveaus
  • 1 op 1 en vakspecifiek
  • Gemakkelijk te combineren met huiswerkbegeleiding
  • In overleg buiten openingstijden

Veel leerlingen die het over het algemeen prima doen op school hebben vaak één of twee vakken waarbij het nog niet zo geweldig gaat. Soms is er dan net wat meer uitleg nodig om de stof te kunnen    begrijpen, of is er een achterstand opgelopen en heeft de leerling moeite met het maken van toetsen. Juist voor dat ene vak wat nog niet gaat zoals je graag zou willen, bieden wij professionele    begeleiding aan om de achterstand zo snel mogelijk weg te werken. Studiewijzer Rosmalen verzorgt bijlessen gegeven door docenten werkzaam in het voortgezet onderwijs.

Met bijlessen van Studiewijzer Rosmalen ben je in no-time op het juiste niveau.

 

Een bijles bij Studiewijzer Rosmalen:

Een bijles bij Studiewijzer Rosmalen bestaat uit individuele begeleiding van minimaal   1 uur per week.

Onder begeleiding van een bijlesdocent wordt er onder andere gewerkt aan vakinhoudelijke stof, het samen met de docent maken van opdrachten en het leren voor toetsen. Eerder behandelde stof wordt    herhaald en daarna is er tijd en ruimte om nieuwe stof te bespreken en te oefenen. Leerlingen krijgen hierdoor meer inzicht, doen meer kennis op en krijgen vertrouwen in eigen kunnen en in het    verbeteren van schoolresultaten voor dat vak.

De bijles start altijd met een korte intake met leerling en eventueel ouder(s)/verzorger(s) om afspraken te maken en de begeleiding af te stemmen op de wensen van betrokken partijen. Studiewijzer    Rosmalen biedt een gratis intakegesprek.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen.

Eventueel kan er contact worden opgenomen met de vakdocent van de leerling zodat eventuele tips en aanvullende informatie gebruikt kunnen worden tijdens de begeleiding van de leerling.